Maandelijks archief: december 2016

Uitnodiging Boekvoorstelling Jean Oury

Mevrouw, Mijnheer,

Op vrijdag 20 januari 2017 om 20 uur stellen wij in de kapelkerk van het universitair psychiatrisch centrum Sint-Kamillus in Bierbeek de vertaling voor van ‘L’aliénation’ van Jean Oury: ‘De vervreemding’.

Jean Oury (1924-2014) is een van de grondleggers van wat ‘de institutionele psychotherapie’ genoemd wordt en hij mag beschouwd worden als een van de grote denkers van de hedendaagse psychiatrie. De thematiek van de vervreemding, zowel in zijn sociale als in zijn psychopathologische dimensie, trekt als een rode draad doorheen zijn oeuvre en vindt zijn gecondenseerde neerslag in het seminarie van Saint-Anne van 1990-1991.

Het is dit seminarie, dat meteen ook een eerste Nederlandstalige vertaling van het werk van Oury vormt, dat wij  aan u wensen voor te stellen. Wij zullen dat doen doorheen een avond waarin de figuur en het werk van Jean Oury bij monde van een lezing van Marc Ledoux centraal staan. Marc zal ons getuigend spreken over de man die hij gedurende meer dan dertig jaar van zeer dichtbij gekend heeft, en over de actualiteit van diens werk.

Later op de avond leiden de mensen van Rizoom, aan de hand van een fresco van concrete situaties uit de dagelijkse ervaring van de kliniek, in op de concrete problematiek van de vervreemding.

Tegen 22 u sluiten we de avond feestelijk af met een hapje en een drankje, en met ruim de tijd om met elkaar kennis te maken. U hebt dan natuurlijk ook de kans zich de vertaling aan te schaffen.

In het Argument krijgt u een idee van de diversiteit waarmee en van de stijl waarin Oury het thema van de vervreemding aankaart. Moge het uw nieuwsgierigheid prikkelen.

Indien U aan deze feestelijke voorstelling wil deelnemen, vragen wij u om organisatorische redenen met aandrang om vooraf in te schrijven. U kan dat doen via het inschrijvingsformulier. Aldaar krijgt u ook de mogelijkheid om voor in te tekenen op het boek. Ook dat kan, gezien de beperkte oplage, nuttig zijn.

Wij kijken er naar uit om u talrijk te mogen ontmoeten,

U bent van harte welkom.

Namens Rizoom vzw,

Freek Dhooghe

 

Gelegenheidsadres;

Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek: er is een grote parking

http://www.kamillus.be/

 

Mogen wij u vragen deze mail met uitnodiging door te sturen naar collega’s, vrienden, kennissen waarvan u denkt dat ze kunnen geïnteresseerd zijn?

Bij voorbaat dank.

 

Rizoom vzw

Facebook: https://www.facebook.com/rizoomvzw